dialoog of dictaat

Trump wil zijn wil opleggen aan de wereld en aan Cuba: https://www.mo.be/opinie/vs-blokkade-verhindert-europese-transacties-met-cuba-europa-veroordeelt-maar-schikt-zich

In Spanje worden volksvertegenwoordigers tot vijanden van het volk gemaakt en als politieke gevangenen vastgezet. (Zie bv voorpagina De Volkskrant 3-11-2017)

Hoe kan niet alleen een democratisch Nederland maar ook Europa blijven zwijgen bij deze schanddaden! Nederland dat zijn vrijheid te danken heeft aan een opstand tegen de Spaanse koning: den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Sybrand Buma wil het ons inprenten. En bij het spreken over migranten doen we alsof er geen relatie is tussen klimaatverandering, migratie en oorlog: zie uitzending Zembla op Ned 2, 1 november: https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/komende-uitzending-klimaatchaos

 

Verwoestende orkanen razen de afgelopen maanden met ongekende felheid over Houston, Sint-Maarten, Dominica, Puerto Rico en Ierland. Zorgen over mogelijke gevolgen van het opwarmen van de aarde nemen hierdoor toe. In ZEMBLA INTERNATIONAAL een indrukwekkende documentaire uit de Verenigde Staten. Amerikaanse wetenschappers, hoge oud-bestuurders en militairen waarschuwen voor verregaande consequenties van klimaatverandering. Volgens hen hebben droogte en overstromingen al een rol gespeeld bij het ontstaan van de burgeroorlog in Syrië, de groei van terreurbewegingen zoals IS en Boko Haram, en de vluchtelingen stromen naar het Westen. Dit is nog maar het begin, waarschuwen ze.