hoelang pikken we het nog

We leven in een wereld vol groeiende sociale ongelijkheid en onrust. Zekerheden zijn weggeslagen onder ons bestaan en meer dan ooit leven we onder het juk van ieder voor zich. En we durven dat ook nog te benoemen als participatie-maatschappij. Democratie is iets geworden voor de politieke elite en mogen we - ‘we the people’ (het eerste woord in de eerste democratische constitutie)  – stemmen, dan klinkt er een stem vol afkeer die lijdt tot leiders die niemand wil noch wenst.

Noam Chomsky noemde de Amerikaanse republikeinse partij: the most dangerous organisation in human mankind.

Willen we tot een uitweg komen, dan doen we er goed aan om ons oor te luisteren te leggen bij Guy Standing in zijn imposante pleidooi voor sociale rechtvaardigheid en toedeling van een sociaal dividend in de vorm van een basisinkomen.

Kortgezegd: samenleven is samen delen. Zie daartoe Guy Standing’s pleidooi in onderstaande link.

https://www.youtube.com/watch?v=UDF8o9e1QVc